[Lai Châu] Học Chứng Chỉ An Toàn Lao Động Tại Lai Châu

[Lai Châu] Học Chứng Chỉ An Toàn Lao Động Tại Lai Châu

Cơ cấu doanh nghiệp Việt Nam chủ yếu là các doanh nghiệp nhỏ và vừa hoạt động trong các lĩnh vực xây dựng, vận tải kho bãi, khai khoáng, công nghiệp chế biến, chế tạo, sửa chữa, doanh nghiệp vừa và nhỏ chiếm tỷ lệ cao về số lượng và lao động. Đây là các ngành nghề có nguy cơ cao về mất an toàn vệ sinh lao động, có khả năng phát sinh các yếu tố gây tai nạn trực tiếp ảnh hưởng đến sức khỏe của người lao động và cộng đồng xã hội. Các doanh nghiệp Việt Nam thường có đặc điểm:
 • Thói quen chung của doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam là chỉ khi xảy ra các rủi ro thì mới tìm cách xử lý, giải quyết mà không có thói quen chủ động phòng ngừa ngay từ đầu (ngăn ngừa chủ động).
 • Môi trường làm việc an toàn là một trong những yếu tố giúp doanh nghiệp duy trì sự ổn định và thành công trong hoạt động sản xuất, kinh doanh của mình. Tuy nhiên, đa số các doanh nghiệp nhỏ và vừa ở Việt Nam chưa chú trọng đến vấn đề này. Có thể do nhận thức của người sử dụng lao động còn hạn chế, chưa quan tâm đến quyền lợi của người lao động, chưa tìm hiểu, nghiên cứu pháp luật về lao động, các quy định về công tác an toàn vệ sinh lao động mà chỉ nhằm đối phó với các đoàn kiểm tra, thanh tra. Mặt khác, doanh nghiệp hiện nay cũng còn rất nhiều khó khăn (về vốn, công nghệ, bán hàng, tiền lương, thuế...).
 • Một số doanh nghiệp chỉ quan tâm đến những gì cần ngay trước mắt phục vụ cho sản xuất, kinh doanh thu lợi nhuận, mà chưa chú ý đến những việc có thể xảy ra trong tương lai như sử dụng thiết bị lạc hậu, sử dụng lao động chưa qua đào tạo đặc biệt chưa đào tạo an toàn vệ sinh lao động khi sử dụng máy móc, thiết bị... để tiết giảm chi phí.
 • Việc người sử dụng lao động chưa quan tâm, thiếu giải pháp, người lao động thiếu kiến thức, hiểu biết về an toàn vệ sinh lao động dẫn đến việc không lường trước được các mối nguy hại tiềm ẩn như tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, ô nhiễm môi trường... có thể xảy ra bất cứ lúc nào, mà hậu quả là rất lớn, gây thiệt hại không chỉ về con người, kinh tế mà còn vi phạm pháp luật…
Trước tình hình này, cần có các biện pháp hỗ trợ để doanh nghiệp hiểu, nắm bắt được các quy định của pháp luật cũng như đánh giá được các rủi ro và phòng ngừa mất an toàn, vệ sinh lao động là hết sức cấp thiết. Một trong những biện pháp hành động cần thiết được thực hiện đó là huấn luyện an toàn vệ sinh lao động cho cán bộ công nhân viên tại doanh nghiệp nhằm phục vụ cho mục tiêu bảo đảm an toàn, sức khỏe cho người lao động.
Trường Kỹ Thuật Đất Việt - chi nhánh Hệ Thống Giáo Dục Đất Việt được sự cấp phép của Sở Kế Hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh là đơn vị được phép huấn luyện và cấp chứng chỉ an toàn, vệ sinh lao động theo nghị định 44/2016/NĐ-CP ban hành ngày 15 tháng 5 năm 2016.

Ưu điểm khi học an toàn, vệ sinh lao động tại Trường Kỹ Thuật Đất Việt:
 • Đăng ký nhanh chóng, chỉ cần 01 ảnh 3 x 4, 01 CMND photo.
 • Chi phí học thấp, phù hợp với tất cả các các cá nhân, doanh nghiệp.
 • Thời gian học linh hoạt, sắp xếp theo yêu cầu của học viên.
 • Địa điểm đào tạo linh hoạt, đào tạo tại chỗ theo yêu cầu của học viên.
 • Cấp chứng chỉ sau khi kết thúc khóa học.
 • Chứng chỉ có giá trị trên toàn quốc.
 • Xuất hóa đơn tài chính theo yêu cầu của học viên.
 • Sau khi kết thúc khóa học, học viên có thắc mắc gì, chỉ cần liên hệ với Ms.Lai - 0945 22 88 44 để được giải đáp mọi thắc mắc.
1. Nội dung huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động.
Theo điều 18, điều 19 và điều 20 Nghị định số 44/2016/NĐ-CP thì:
Huấn luyện nhóm 1
a) Hệ thống chính sách, pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động;
b) Nghiệp vụ công tác an toàn, vệ sinh lao động bao gồm:
– Tổ chức bộ máy, quản lý và thực hiện quy định về an toàn, vệ sinh lao động ở cơ sở;
– Phân định trách nhiệm và giao quyền hạn về công tác an toàn, vệ sinh lao động;
– Kiến thức cơ bản về yếu tố nguy hiểm, có hại, biện pháp phòng ngừa, cải thiện điều kiện lao động;
– Văn hóa an toàn trong sản xuất, kinh doanh.
Huấn luyện nhóm 2
a) Hệ thống chính sách, pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động;
b) Nghiệp vụ công tác an toàn, vệ sinh lao động:
– Tổ chức bộ máy, quản lý và thực hiện quy định về an toàn, vệ sinh lao động ở cơ sở;
– Xây dựng nội quy, quy chế, quy trình, biện pháp bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động;
– Phân định trách nhiệm và giao quyền hạn về công tác an toàn, vệ sinh lao động;
– Văn hóa an toàn trong sản xuất, kinh doanh;
– Kiến thức cơ bản về yếu tố nguy hiểm, có hại, biện pháp phòng ngừa, cải thiện điều kiện lao động;
– Xây dựng, đốc thúc việc thực hiện kế hoạch an toàn, vệ sinh lao động hằng năm;
– Phân tích, đánh giá rủi ro và xây dựng kế hoạch ứng cứu khẩn cấp;
– Xây dựng hệ thống quản lý về an toàn, vệ sinh lao động; nghiệp vụ công tác tự kiểm tra;
– Công tác điều tra tai nạn lao động; những yêu cầu của công tác kiểm định, huấn luyện và quan trắc môi trường lao động;
– Quản lý máy, thiết bị, vật tư, chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động;
– Hoạt động thông tin, tuyên truyền, huấn luyện về an toàn, vệ sinh lao động;
– Sơ cấp cứu tai nạn lao động, phòng chống bệnh nghề nghiệp cho người lao động
– Công tác thi đua, khen thưởng, kỷ luật, thống kê, báo cáo công tác an toàn, vệ sinh lao động;
c) Nội dung huấn luyện chuyên ngành:
– Kiến thức tổng hợp về máy, thiết bị, vật tư, chất phát sinh yếu tố nguy hiểm, có hại;
– Quy trình làm việc an toàn với máy, thiết bị, vật tư, chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động.
Huấn luyện nhóm 3
a) Hệ thống chính sách, pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động;
b) Kiến thức cơ bản về an toàn, vệ sinh lao động:
– Chính sách, chế độ về an toàn, vệ sinh lao động đối với người lao động;
– Kiến thức cơ bản về yếu tố nguy hiểm, có hại tại nơi làm việc và phương pháp cải thiện điều kiện lao động;
– Chức năng, nhiệm vụ của mạng lưới an toàn, vệ sinh viên;
– Văn hóa an toàn trong sản xuất, kinh doanh;
– Nội quy an toàn, vệ sinh lao động, biển báo, biển chỉ dẫn an toàn, vệ sinh lao động và sử dụng thiết bị an toàn, phương tiện bảo vệ cá nhân;
– Nghiệp vụ, kỹ năng sơ cứu tai nạn lao động, phòng chống bệnh nghề nghiệp;
c) Nội dung huấn luyện chuyên ngành:
– Kiến thức tổng hợp về máy, thiết bị, vật tư, chất phát sinh các yếu tố nguy hiểm, có hại và phương pháp phân tích, đánh giá, quản lý rủi ro liên quan đến công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động mà người được huấn luyện đang làm;
– Quy trình làm việc an toàn, vệ sinh lao động;
– Kỹ thuật an toàn, vệ sinh lao động liên quan đến công việc của người lao động.


Huấn luyện nhóm 4
a) Kiến thức cơ bản về an toàn, vệ sinh lao động:
– Quyền và nghĩa vụ của người sử dụng lao động, người lao động; chính sách, chế độ về an toàn, vệ sinh lao động đối với người lao động;
– Kiến thức cơ bản về yếu tố nguy hiểm, có hại tại nơi làm việc và phương pháp cải thiện điều kiện lao động;
– Chức năng, nhiệm vụ của mạng lưới an toàn, vệ sinh viên;
– Văn hóa an toàn trong sản xuất, kinh doanh;
– Nội quy an toàn, vệ sinh lao động, biển báo, biển chỉ dẫn an toàn, vệ sinh lao động và sử dụng các thiết bị an toàn, phương tiện bảo vệ cá nhân, nghiệp vụ, kỹ năng sơ cứu tai nạn lao động, phòng chống bệnh nghề nghiệp.
b) Huấn luyện trực tiếp tại nơi làm việc: Quy trình làm việc và yêu cầu cụ thể về an toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc.
Huấn luyện nhóm 5:
a) Hệ thống chính sách, pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động;
b) Nghiệp vụ công tác an toàn, vệ sinh lao động bao gồm:
– Tổ chức bộ máy, quản lý và thực hiện quy định về an toàn, vệ sinh lao động ở cơ sở;
– Phân định trách nhiệm và giao quyền hạn về công tác an toàn, vệ sinh lao động;
– Kiến thức cơ bản về yếu tố nguy hiểm, có hại, biện pháp phòng ngừa, cải thiện điều kiện lao động;
– Văn hóa an toàn trong sản xuất, kinh doanh;
c) Huấn luyện cấp Chứng chỉ chứng nhận chuyên môn về y tế lao động:
– Yếu tố có hại tại nơi làm việc;
– Tổ chức quan trắc môi trường lao động để đánh giá yếu tố có hại;
– Lập hồ sơ vệ sinh lao động tại nơi làm việc;
– Các bệnh nghề nghiệp thường gặp và biện pháp phòng chống;
– Cách tổ chức khám bệnh nghề nghiệp, khám bố trí việc làm, chuẩn bị hồ sơ giám định bệnh nghề nghiệp;
– Tổ chức và kỹ năng sơ cứu, cấp cứu;
– Phòng chống dịch bệnh tại nơi làm việc;
– An toàn thực phẩm;
– Quy trình lấy và lưu mẫu thực phẩm;
– Tổ chức thực hiện bồi dưỡng hiện vật và dinh dưỡng cho người lao động;
– Nâng cao sức khỏe nơi làm việc, phòng chống bệnh không lây nhiễm tại nơi làm việc;
– Kiến thức, kỹ năng, phương pháp xây dựng kế hoạch, phương án, trang bị phương tiện và điều kiện cần thiết để thực hiện công tác vệ sinh lao động;
– Phương pháp truyền thông giáo dục về vệ sinh lao động, phòng chống bệnh nghề nghiệp; lập và quản lý thông tin về vệ sinh lao động, bệnh nghề nghiệp tại nơi làm việc;
– Lập và quản lý hồ sơ sức khỏe người lao động, hồ sơ sức khỏe của người bị bệnh nghề nghiệp.
– Công tác phối hợp với người làm công tác an toàn, vệ sinh lao động hoặc bộ phận quản lý công tác an toàn, vệ sinh lao động để thực hiện nhiệm vụ liên quan theo quy định tại Điều 72 Luật an toàn, vệ sinh lao động.
Huấn luyện nhóm 6:
Người lao động tham gia mạng lưới an toàn, vệ sinh viên ngoài nội dung huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động theo quy định còn được huấn luyện bổ sung về kỹ năng và phương pháp hoạt động của an toàn, vệ sinh viên.
2. Đăng ký khóa học:
* Đăng ký trực tiếp tại:
- Trường Trung cấp Quốc Tế Sài Gòn, số 409/5 Đường Nguyễn Oanh, Phường 17, Quận Gò Gấp, TP. Hồ Chí Minh.
- Trường Kỹ Thuật Đất Việt, số 35 Thanh Đa, Phường 27, Quận bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh
*Đăng ký online : NHẤN VÀO ĐÂY
* Đăng ký qua Zalo : 0945.228.844
* Đăng ký qua Email : giaoducdatviet.net@gmail.com
3. Hình thức đóng học phí:
- Hình thức 1: Đóng học phí trực tiếp tại các cơ sở của Hệ Thống Giáo Dục Đất Việt như:
+ Trường Trung cấp Quốc Tế Sài Gòn, Số 409/5 Nguyễn Oanh, Phường 17, Quận Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh.
+ Trường Kỹ Thuật Đất Việt, Số 35 Thanh Đa, Phường 27, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh.
- Hình thức 2 : Chuyển Khoản.
+ Tên tài khoản: Công ty TNHH Trí Tuệ Đất Việt
+ Số tài khoản: 6664488 tại Ngân hàng ACB - CN Văn Lang, Quận Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh.
➤HỆ THỐNG GIÁO DỤC ĐẤT VIỆT
Địa chỉ: 409/05 Nguyễn Oanh, P. 17, Q. Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh
Tư vấn ( Ms. Lai ) : 0945.22.88.44
Email : giaoducdatviet.net@gmail.com
Chúng tôi sẽ giải đáp tất cả các yêu cầu của quý khách, xin chân thành cảm ơn !
Share on Google Plus

Thông Tin Liên Hệ

HỆ THỐNG GIÁO DỤC ĐẤT VIỆT
Địa Chỉ: 140/4 Đường TL 41, Phường Thạnh Lộc, Quận 12, Tp HCM
Hotline: 0934.22.88.44 - 0944.22.88.44 - 0945.22.88.44 - 0946.22.88.44 - Tel: 19009213
  Blogger Comment
  Facebook Comment

0 nhận xét :

Đăng nhận xét