HUẤN LUYỆN AN TOÀN LAO ĐỘNG TẤT CẢ CÁC NHÓMGIÁO DỤC ĐẤT VIỆT : ĐÀO TẠO, HUẤN LUYỆN, CẤP CHỨNG CHỈ CÁC NHÓM AN TOÀN, VỆ SINH LAO ĐỘNG


1. Chương trình khung huấn luyện 

STT
NỘI DUNG HUẤN LUYỆN
Thời gian hun luyện (giờ)
Tổng
số
Trong đó
thuyết
Thực
hành
Kim
tra
I
Hệ thống chính sách, pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động
8
8
0
0
1
Tổng quan về hệ thống văn bản quy phạm pháp luật   về an toàn, vệ sinh lao động.
6
6


2
Hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật an toàn, vệ sinh lao động.
1
1


3
Các quy định cụ thể của các cơ quan quản lý nhà nước về an toàn, vệ sinh lao động khi xây dựng mới, mở rộng hoặc cải tạo các công trình, các cơ sở để sản xuất, sử dụng, bảo quản, lưu giữ và kiểm định các loại máy, thiết bị, vật tư, các chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động.
1
1


II
Nghiệp vụ công tác an toàn, vệ sinh lao động
7
7
0
0
1
Tổ chức bộ máy, quản lý và thực hiện các quy định về an toàn, vệ sinh lao động ở cơ sở; phân định trách nhiệm và giao quyền hạn về công tác an toàn, vệ sinh lao động.
1
1


2
Kiến thức cơ bản về các yếu tố nguy hiểm, có hại, biện pháp phòng ngừa.
4
4


3
Phương pháp cải thiện điều kiện lao động.
1
1


4
Văn hóa an toàn trong sản xuất, kinh doanh.
1
1


III
Kiểm tra kết thúc khóa huấn luyện
1
1
0

Tổng cộng
16
14

2. Ngay khi kết thúc khóa học Bạn sẽ được cấp bằng liền .
3, Thông tin liên lạc :

HỆ THỐNG GIÁO DỤC ĐẤT VIỆT (EDUDATVIET)
Hotline: 0944228844 - Tel: (08) 22.23.88.44 - (04) 21.23.88.44
Email: edudatviet@gmail.com
Facebook: https://www.facebook.com/antoandatviet/
Tư Vấn 1: 0934.22.88.44
Tư Vấn 2: 0944.22.88.44
Tư Vấn 3: 0945.22.88.44
Tư Vấn 4: 0946.22.88.44

Share on Google Plus

Thông Tin Liên Hệ

HỆ THỐNG GIÁO DỤC ĐẤT VIỆT
Địa Chỉ: 140/4 Đường TL 41, Phường Thạnh Lộc, Quận 12, Tp HCM
Hotline: 0934.22.88.44 - 0944.22.88.44 - 0945.22.88.44 - 0946.22.88.44 - Tel: 19009213
    Blogger Comment
    Facebook Comment

0 nhận xét :

Đăng nhận xét